BODOVANJE UČENIČKIH ISTRAŽIVAČKIH RADOVA


Elementi vrednovanja postera

Svaki element se vrednuje s 0, 1 ili 2 boda. Max. broj bodova za

poster je 30

0 bodova - element vrednovanja nije ostvaren

1 bod - djelomično je ostvaren

2 boda - u potpunosti je ostvaren

Elementi vrednovanja izlaganja učenika

Svaki element se vrednuje s 0, 1 ili 2 boda.

o bodova - element vrednovanja nije ostvaren

1 bod - djelomično je ostvaren

2 boda - u potpunosti je ostvaren

Max. broj bodova za izlaganje je 20 bodova.