PROVEDBA SMOTRE BIOSIGURNOSTI-BIOZAŠTITE


Učenici za Smotru biosigurnosti – biozaštite izrađuju plakate (postere) koji predstavljaju njihov učenički istraživački projekt na zadane teme.

Teme postera

5. i 6. razredi

1. Trebam li antibiotik za liječenje prehlade?

2. Kako se zaštititi od zaraze tijekom putovanja u Afriku

3. Što kriju naši elektronički uređaji-mobiteli kao inkubatori zaraze


7. i 8. razredi

1. Prijenos zaraznih bolesti u školama

2. Utjecaj sunca na preživljavanja bakterija

3. Vektori kao prijenosnici bolesti u Hrvatskoj

Srednje škole

1. Utjecaj poplava na pojavnost zaraznih bolesti

2. Antimikrobna rezistencija kao prijetnja biosigurnosti

3. Koliko nas maske štite od prijenosa zaraze?


Međužupanijska smotra

Prva razina natjecanja je međužupanijska smotra. Hrvatska je podijeljena u tri regije kojoj pripadaju sljedeće županije:

1. Istočna Hrvatska(Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska županija)

Sjedište regionalnog povjerenstva:

OŠ Dobriša Cesarić

Slavonska 834000 Požega

E-mail međužupanijskog povjerenstva: istocna.biosigurnost@gmail.com 

Predsjednica međužupanijskog povjerenstva: Andreja Dorić, prof.

Email: andreja.doric@skole.hr


2.Središnja Hrvatska(Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Istarska, Varaždinska, Međimurska, Sisačkomoslavačka, Primorsko-goranska i Karlovačka županija)

Sjedište međužupanijskog povjerenstva:

VII gimnazijaKrižanićeva 4

10000 Zagreb

E-mail međužupanijskog povjerenstva: sredisnja.biosigurnost@gmail.com 

Predsjednica međužupanijskog povjerenstva: Ivka Nevistić, prof.

E-mail: ivka.nevistic@skole.hr


3. Primorska Hrvatska(Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska županija)Sjedište regionalnog povjerenstva:

OŠ Mertojak

 Doverska ulica 44 

21000 Split

E-mail međužupanijskog povjerenstva: jug.biosigurnost@gmail.com

Predsjednica međužupanijskog povjerenstva: mr. sc. Tamara Banović, prof.

Email: tamara.banovic@skole.hr
Rok za slanje postera u digitalnom obliku na mail adresu pripadajućeg međužupanijskog povjerenstva je 9. veljače 2024. (petak) do 23:59. Posteri se šalju u PDF formatu. Poveznica mora biti dostupna za pregledavanje svih članova povjerenstva, odnosno izabrana opcija da svatko s vezom može pregledavati. 

Međužupanijska povjerenstva nakon pregleda i vrednovanja radova objavljuju 16. veljače 2024. na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje i Smotre biosigurnosti – biozaštite www.biosigurnost.eu popis pozvanih škola na Međužupanijsku smotru. 

Radovi koji ne zadovoljavaju minimalne standarde propisane posebnim pravilima neće biti pozvani na Međužupanijsku smotru koja se održava 28. veljače 2024.Škole su dužne na Međužupanijsku smotru donijeti postere u fizičkom obliku istovjetne digitalnoj inačici. 

Na Međužupanijskoj smotri učenici pred prosudbenim povjerenstvom izlažu rezultate istraživačkog projekta, uz napravljeni poster, u trajanju od 5 do 7 minuta. Nakon provedene međužupanijske razine smotre Međužupanijska povjerenstva biraju tri tima iz svake kategorije za Državnu smotru. 

Popis svih školskih timova sudionika Državne smotre bit će objavljen na mrežnoj stranici smotre Agencije za odgoj i obrazovanje 15. ožujka 2023. godine. Popis je ujedno i javni poziv na Državnu smotru pa se timovi neće dodatno pisanim putem pozivati. 

Međužupanijska povjerenstva dužna su dostaviti školi domaćinu Državne smotre postere prva tri tima iz svake kategorije u fizičkom obliku do 21. travnja 2024. 

Državna smotra

Na Državnoj smotri učenici u pojedinoj kategoriji izlažu svoj istraživački projekt pred članovima Državnog povjerenstva. Nakon izlaganja i prezentiranja postera, članovi Državnog povjerenstva postavljaju tri pitanja učenicima i zajedno ih vrednuju. Za odgovor se učenici međusobno dogovaraju i jedan od njih iznosi odgovor. Državno povjerenstvo vrednuje izlaganje učenika i predlaže 3 

najuspješnija tima u svakoj kategoriji za nagrađivanje. 

Nagrade se dodjeljuju na svečanosti zatvaranja Državne smotre. Svi učenici dobit će pohvalnice, a mentori zahvalnice. Svi će učenički istraživački projekti s međužupanijske smotre biti izloženi na Nacionalnoj izložbi tijekom lipnja 2024. u Zagrebu.

Međunarodna smotra biosigurnosti i biozaštite 

Tri najuspješnija tima iz svake kategorije na državnoj razini predstavljat će Republiku Hrvatsku na Međunarodnoj smotri učeničkih istraživačkih projekata 2024. u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) u svibnju 2024.

Napomena: Ako učenik ne može nazočiti smotri, ne ostvaruje pravo na moguće nagrade i pohvalnice na državnoj razini za tekuću školsku godinu. Budući da Agencija za odgoj i obrazovanje osigurava smještaj sudionicima na državnoj razini, u tom se slučaju moli škola tj. mentor učenika da predsjednici Povjerenstva što prije dostavi elektroničkom poštom obavijest o izostanku (odustajanju/nedolasku) učenika na smotru. U obavijesti o izostanku treba navesti: ime i prezime učenika, OIB učenika, razred, školu, ime i prezime mentora, kategoriju u kojoj se natječe te sažeto obrazloženje izostanka. U potpisu obrasca treba biti potpis mentora i ravnatelja škole (skenirani/ elektronički).Mentori su dužni prije pripreme učenika za sudjelovanje na smotri Biosigurnost i biozaštita ishoditi Privolu za maloljetne učenike sudionike za natjecanja i smotre, Privolu za punoljetne učenike sudionike za natjecanja i smotre i Privolu za mentore sudionike natjecanja i smotri. Obrasci su dostupni na stranicama AZOO.