UPUTE ZA IZRADU POSTERA

Poster može biti izrađen digitalno, ručno ili kombinirano, u propisanoj veličini. Zadana veličina fizičkog postera je 1000 mm x 700 mm što odgovara formatu B1. Poster predstavlja rezultat učeničkog istraživačkog projekta na zadanu temu i radi se po uzoru na znanstvene postere. Mora sadržavati naslov istovjetan zadanoj temi, uvodni dio, razradu teme, predstavljanje rezultata istraživanja i zaključak te priloge poput fotografija, dijagrama i sl. koji predstavljaju rezultate rada. Poster mora biti primjeren uzrastu učenika i u skladu sa znanjima i vještima učenika svake kategorije. Posteri u fizičkom i digitalnom obliku moraju biti istovjetni.