PRIJAVA SUDJELOVANJA NA SMOTRI BIOSIGURNOSTI -BIOZAŠTITE


Na smotri učeničkih istraživačkih projekata  pravo sudjelovanja imaju timovi osnovnih i srednjih škola sudionica projekta Biosigurnost i biozaštita (u roku prijavljenih na javni poziv MZO sudjelovanja u projektu za 2023./2024.). Svaka škola sudionica projekta može prijaviti jedan tim za svaku odgojno obrazovnu skupinu prijavljenu za sudjelovanje u projektu. Ukoliko u školi postoji više skupina izvannastavne aktivnosti ili fakultativne nastave Biosigurnosti i biozaštite, svaka skupina ima pravo prijave za sudjelovanje u smotri. Školski tim ima dva učenika i jednog mentora. Isti učenici sudjeluju i na međužupanijskoj i na državnoj smotri (ako budu pozvani).

Obveza je svake škole sudionice projekta Biosigurnost i biozaštita pravodobno obavijestiti sve učenike o mogućnostima i pravilima sudjelovanja.

Prijavu za sudjelovanje na smotri Biosigurnost i biozaštita potrebno je izvršiti do 17. siječnja  2024. (petak) u 23:59 sati putem WEB servisa – aplikacije za Natjecanja i smotre Agencije za odgoj i obrazovanje - natjecanja.azoo.hr. Školski timovi se prijavljuju za sudjelovanje na školskoj razini.