CILJEVI SMOTRE BIOSIGURNOSTI -BIOZAŠTITE

Ciljevi Smotre biosigurnosti – biozaštite su razvijati prirodoznanstveni pristup u poučavanju i učenju biosigurnosti i biozaštite te razvijati zanimanje za znanost i istraživanje u STEM području radom na istraživačkom projektu.