JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA 

ŠKOLSKA GODINA 2024./2025. 

Javni poziv za sudjelovanje u projektu Biosigurnost i biozaštita - školska godina 2024./2025.

Rok za prijavu je 2. rujna 2024. u 23.59.


Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskoga zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovoga projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanima uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu Hrvatskoga liječničkog zbora, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska akademija medicinskih znanosti i OŠ Vijenac, Osijek. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., a mr. sc. Maja Kassa je nacionalna koordinatorica, dok je za provedbu projekta u osnovnim školama zadužena Andreja Dorić iz Osnovne škole Darda, a za srednje škole Karmela Brčić Đapić iz Nadbiskupske klasične gimnazije Zagreb. Stručni suradnici u projektu su: dr. sc. Ivan Christian Kurolt, mag. mol. bio., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, Ana Gverić Grginić, KBC Sestre milosrdnice, Marina Ništ, prof., viša savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Vesna Vrbošić, prof. iz OŠ Vijenac i Dinko Kralik, dr. vet. med. iz Poljoprivredno-veterinarske škole, Osijek.


Tijekom školske godine 2023./2024. projekt je uspješno proveden u 304 osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.


Glavni ciljevi projekta su upoznavanje učenika s važnošću stručnoga, znanstvenoga, globalnoga i osobnoga pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja; usvajanje odgovornog ponašanja prema vlastitome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskome domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnome medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području uz učenički istraživački rad; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkoga odnosa među učenicima te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija uz izradu digitalnih video i audiomaterijala; poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita s planiranih 35 nastavnih sati godišnje. Namijenjen je kombiniranim skupinama učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole s fondom sati od 35 ili 70. Učenici pod mentorstvom svojih učitelja mentora obrađuju sadržaje učenja i ostvaruju ishode učenja planirane Kurikulumom Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama.


Planirane ishode učenici ostvaruju istraživačkim radom, problemskom nastavom, rješavanjem problema, praktičnim radom, unoseći, obrađujući i analizirajući podatke dobivene istraživanjem, izrađujući plakate i prezentacije, sudjelovanjem u raspravama kreativno se izražavajući, rješavanjem kvizova i ostalim metodičkim postupcima i aktivnostima kojima se ostvaruje aktivno učenje.


Smotra Biosigurnost i biozaštita nalazi se u sklopu službenih natjecanja i smotri u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.


Stručna usavršavanja učitelja i nastavnika uvrštena su Katalog stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje.


Na digitalnoj platformi za svaki nastavni sat pripremljeni su i ponuđeni nastavni sadržaji i materijali potrebni za rad učenika, učitelja i nastavnika, a u pripremi su i tiskani priručnici za sve tri razine poučavanja.


Pozivamo učitelje i nastavnike Prirode i Biologije te učitelje i nastavnike ostalih predmeta koji pripadaju STEM području kao i zainteresirane stručne suradnike koji žele sudjelovati u projektu Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama da se jave na navedeni javni poziv.


Projekt ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.


Termin edukacija tijekom kolovoza u Bosni i Hercegovini bit će naknadno objavljen. 

Mrežna stranica projekta je

www.biosigurnost.eu


Dodatna pitanja možete uputiti na elektroničku adresu:

biosigurnost@gmail.com.


Prijava na Javni poziv dostupna je na poveznici:

 

Osnovne škole:

Prijavni obrazac


Srednje škole:

Prijavni obrazac


NAPOMENA:

Osobni podatci učitelja i stručnih suradnika obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnoga poziva za sudjelovanje u projektu Biosigurnost i biozaštita kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2024./2025. sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679).


prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.                                                  

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“,                                                                               

Hrvatska akademija medicinskih znanosti 

Voditeljica projekta


mr. sc. Maja Kassa, prof.

Osnovna škola Vijenac, Osijek

Koordinatorica projekta 


doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med.

Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo


Karmela Đapić, prof.

Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb

Koordinatorica za srednje škole


Andreja Dorić, prof.

OŠ Darda, Darda

Koordinatorica za osnovne škole