PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU 2023./2024.

FacebookTwitterInstagram

Javni poziv za sudjelovanje u projektu 

Biosigurnost i biozaštita - školska godina 2023./2024.

Rok za prijavu je 15. srpnja  2022. u 23:59.


Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskoga zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovoga projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanima uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu Hrvatskog liječničkog zbora, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska akademija medicinskih znanosti Hrvatske  i OŠ Vijenac, Osijek. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., a mr. sc. Maja Kassa je nacionalni koordinator, dok je za provedbu projekta u osnovnim školama zadužena Andreja Dorić iz Osnovne škole Darda, a za srednje  Karmela Brčić Đapić iz Nadbiskupske klasične gimnazije Zagreb. Stručni suradnici u projektu su: dr. sc. Ivan Christian Kurolt, mag. mol. bio., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek,  Ana Gverić Grginić, KBC Sestre milosrdnice, Marina Ništ, prof., viša savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje,  Vesna Vrbošić, prof. iz OŠ Vijenac i  Dinko Kralik, dr. vet. med. iz Poljoprivredno-veterinarske škole, Osijek.

Tijekom školske godine 2022./2023.  projekt je uspješno proveden u 309 osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Glavni ciljevi projekta su upoznavanje učenika s važnošću stručnoga, znanstvenoga, globalnoga i osobnoga pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja; usvajanje odgovornoga ponašanja prema vlastitome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskome domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz učenički istraživački rad; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkoga odnosa među učenicima te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i audiomaterijala; poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u okviru izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita sa planiranih 35 nastavnih sati godišnje. Namijenjen je kombiniranim skupinama učenika od 5.-8. razreda osnovne škole s fondom sati od 35 ili 70. Učenici pod mentorstvom svojih učitelja mentora obrađuju sadržaje učenja i ostvaruju ishode učenja planirane Kurikulumom  Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama.

Planirane ishode učenici ostvaruju istraživačkim radom, problemskom nastavom,  rješavanjem problema, praktičnim radom, unoseći, obrađujući i analizirajući podatke dobivene istraživanjem, izrađujući plakate i prezentacije, sudjelovanjem u raspravama kreativno se izražavajući, rješavanjem kvizova i ostalim metodičkim postupcima i aktivnostima kojima se ostvaruje aktivno učenje.

Smotra Biosigurnost i biozaštita se nalazi su sklopu službenih natjecanja i smotri u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Stručna usavršavanja učitelja i nastavnika uvrštena su Katalog stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na digitalnoj platformi su za svaki nastavni sat pripremljeni i ponuđeni nastavni sadržaji i materijali potrebni za rad učenika, učitelja i nastavnika, a u pripremi su i tiskani priručnici za sve tri razine poučavanja.

Pozivamo učitelje i nastavnike Prirode i Biologije te učitelje i nastavnike ostalih predmeta koji pripadaju STEM području kao i zainteresirane stručne suradnike koji žele sudjelovati u projektu Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama da se jave na navedeni javni poziv.

Projekt ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.

Webinar o projektu Biosigurnost i biozaštita će se održati 29. lipnja u 10.00 sati.

Prijavu za webinar je potrebno izvršiti na poveznici.
Za sudjelovanje na webinaru se mogu prijaviti i sudionici iz drugih zemalja.

Termin edukacija tijekom kolovoza u Bosni i Hercegovini će biti naknadno objavljen.
Mrežna stranica projekta je www.biosigurnost.eu

Dodatna pitanja možete uputiti na adresu elektroničke pošte: biosigurnost@gmail.com.

Prijava na Javni poziv dostupna je na poveznici:

Osnovne škole:
Prijavni obrazac

Srednje škole:
Prijavni obrazac

NAPOMENA:
Osobni podatci učitelja i stručnih suradnika obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnoga poziva za sudjelovanje u pilot-projektu Biosigurnost i biozaštita kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022.  sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679).

prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.                                                  
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“,                                                                              
Hrvatska akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Voditeljica projekta

mr. sc. Maja Kassa, prof.
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Koordinator projekta

doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med.
Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Karmela Đapić, prof.
Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb
Koordinator za srednje škole

Andreja Dorić, prof.
OŠ Darda, Darda
Koordinator za osnovne škole


FacebookTwitterInstagram