OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

- oblikovan način razmišljanja i ponašanja učenika kao odgovornih članova društva vezanih uz osobno zdravlje i zdravlje drugih ljudi

- primjena znanja o opasnim uzročnicima, prevenciji i zaštiti od istih

- razvijena ekološka svijest učenika i interes za ekologiju

- razvijen interes za istraživački rad i STEM područje

- razvijene digitalne kompetencije vezane uz programiranje, mjerenje, unos, obradu, analizu i prezentaciju podataka

- razvijen suradnički odnos učenika, mentora i roditelja

- razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine