EVALUACIJA PROJEKTA

Evaluacija projekta se provodi tijekom svih faza projekta kako bi se poboljšala njegova uspješnost.

U evaluaciji sudjeluju svi sudionici projekta: voditelji, učitelji i nastavnici, vanjski suradnici i učenici, a provodi se putem evaluacijskih listića, upitnika, rubrika za vrednovanje i dr.