CILJEVI PROJEKTA

- Upoznati učenike s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju zaraznih bolesti

- Analizirati potencijalne opasnosti biougroze i načine prevencije

- Upoznati se s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja

- Razvijati odgovorno ponašanje prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu i prirodi

- Razvijati ekološku svijest učenika u kontekstu održivog razvoja

- Razvijati zdrave navike učenika

- Osposobiti učenike za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru

- Popularizirati znanost i istraživanje (STEM područje)

- Razvijati interes za znanost i istraživanje u STEM području kroz istraživački rad

- Razvijati socijalne vještine suradnički odnos među učenicima, učenicima i mentorima te učenicima i roditeljima

- Razvijati i usavršavati digitalne kompetencije kroz izradu digitalnih video i audio materijala, prezentacija, dijagrama i kvizova

- Poticati i razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine

- Razvijati kreativne načine izražavanja

- Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika