PROJEKTU

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika  o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja i prevencije zaraznih bolesti  bio je glavni poticaj za pokretanje ovog projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanih uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su: Hrvatsko društvo za biosigurnost, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

 Glavni ciljevi projekta su upoznavanje učenika s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja;  usvajanje  odgovornog ponašanja prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz istraživački rad učenika; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkog odnosa među učenicima, te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i  audio materijala;  poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.  Projekt se provodi  u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita od 35 ili 70 sati godišnje s fondom od 35 i ili 70 sati, dodatne nastave ili kao projekt u okviru školskog kurikuluma. Namijenjen je kombiniranim skupinama učenika  5. i 6. (razina 1) razreda te 7. i 8. razreda osnovne škole (razina 2) te srednjim školama. Projekt se u srednjim školama provodi kao izborni predmet, dodatna nastava, izvannastavna aktivnost ili kao projekt u sklopu školskog kurikuluma.   Učenici zajedno sa svojim učiteljima i nastavnicima – mentorima, putem digitalne platforme, obrađuju sadržaje i svladavaju planirane ishode koji se nalaze u sklopu Kurikuluma  Biosigurnost i biozaštita za osnovne i srednje škole. Planirane ishode učenici ostvaruju kroz istraživački rad, učenje putem rješavanja problema, praktični rad, unos, obradu i analizu podataka, izradu plakata, prezentacija, videouradaka, sudjelovanje u raspravama, kreativno izražavanje, rješavanje kvizova i sl.

       Na kraju nastavne godine planirano je natjecanje učenika u stečenom znanju i vještinama te prezentacija rezultata istraživačkih radova, prezentacija i postera u organizaciji nositelja projekta i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Za svaki nastavni sat putem digitalne platforme pripremljeni su svi materijali potrebni za rad učenika, učitelja i nastavnika.