KONTAKTI

mr. sc. Maja Kassa

međunarodni  koordinator

maja.kassa@skole.hr

Andreja Dorić, prof.

nacionalni koordinator za osnovne školi

andreja.doric@skole.hr

Karmela Brčić Đapić, prof.

nacionalni koordinator za srednje škole

kdjapic1@gmail.com

Marina Ništ, prof.

Viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje

marina.nist@azoo.hr